BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creĆ«ren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

Dossier-Chemie-Pack: https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Bekende-rechtszaken/Chemie-pack/Paginas/default.aspx

 

Het onderscheidend vermogen van E.L.S is gelegen in de wijze van aanpak en communicatie met betrokkenen.

 

Gedrag en Cultuur - PARATE OPERATIONELE KENNIS - tijdens up set / trouble shooting / gebrek aan overzicht - binnen de organisatie/ oorzaak van INCIDENTEN.

E.L.S werkt samen met partners in een combinatie van technisch / chemisch / operationeel en juridisch inzicht.

E.L.S is eind-verantwoordelijk.

 

De nadruk ligt op de mogelijke juridische consequenties en gevolgen van ingeslopen mores, waarbij specifiek per feit wordt gerapporteerd en geadviseerd.

De Werkwijze van Environmental Legal Services

 

Tijdspad : 15 dagen

 

1. analyse vergunningpositie / wat is het beeld van de onderneming 2. interview met bestuur, management, operations / maintenance

3. operationele mores en handelingen / huidige operationele acceptaties

Binnen 20 dagen een duidelijk rapport - mogelijk verwijtbare situaties - Bestuur / Strafrechtelijke consequenties.

 

Per feit wordt gerefereerd aan de reeds in vergelijkbare situaties uitspraken van de bestuursrechter of meervoudige strafkamer.

 

Bespreking en acceptatie met betrokkenen.

Afronding binnen 30 dagen.

Optioneel is een terugkerende evaluatie op basis van 2 uur per week.

Doelstelling voor elke onderneming is winst maken, een gezond economische onderneming met duurzaam perspectief.

Distinctive Compentency:

 

Beheers je processen tot in de finesse, probeer te begrijpen dat als er iets fout gaat niemand daarbij gebaat is, de aandeelhouder, de maatschappij en de onderneming niet, je individueel ter verantwoording geroepen kunt worden met consequenties voor de persoon zelf op strafrechtelijk gebied.

Het is geen inspanning maar juist een ontspanning om de cultuur en het gedrag van de organisatie op dit vlak te beheersen.

 

 

 

Contact indien gewenst geheel op private basis ( 0031 6 - 1090 2667 ) ook in het weekeinde bereikbaar

Postadres: Leysstraat 11 5.01 2000 Antwerpen

E : [email protected]

Houd u er rekening mee dat confidentiƫle informatie in persoon gewenst is, gebruikt u mail en telefoon het liefst voor acute incidenten / calamiteiten.