BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creëren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

Kolencentrales: wij kunnen onderdeel van de oplossing zijn

Het is de bedoeling dat de drie kolencentrales die nu nog in gebruik zijn in 2030 dicht zijn, omdat ze te veel schadelijke stoffen en CO2 uitstoten. Tot 2025 is afgesproken dat ze op maximaal 35 procent draaien.

Directeur André Bosman van Uniper, het bedrijf achter één van de kolencentrales op de Maasvlakte, wil graag weer volop in bedrijf. "Het is een politieke keuze waar we klaar voor zijn", zegt hij. "We zijn natuurlijk een bedrijf dat geld wil verdienen, maar het maatschappelijk belang is het grootst."

Toch ziet ook hij nog wel wat problemen. "We moeten dan wel weer meer kolen gaan kopen en die worden ook duurder. Er zullen mijnen heropend moeten worden om die kolen te winnen." Ook moet worden besloten hoe de extra CO2-uitstoot wordt gecompenseerd, denkt Bosman.

June 06-20-2022 


  MAASVLAKTE POWER PLANT RIVERSTONE CAPITAL MANAGEMENT
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) 26 oktober 2021Prio 1 Power Plant Rotterdam Missouriweg 69 Maasvlakte Rotterdam Leefmilieu Verontreiniging Oppervlaktewater

Marktoverzicht

>

Riverstone Energy Ltd

483,00 GBX

+233,25 (93,39%)afgelopen jaar

 SHUTDOWN                START UP                  POWER PLANT 

Kolencentrale Onyx op Maasvlakte dicht, eigenaar krijgt 212 miljoen Eur   Date November 30th 2021

CO2-UITSTOOT

De kolencentrale Onyx Power Plant op de Maasvlakte gaat dicht. De eigenaar, het Amerikaanse Riverstone, krijgt daar een subsidie van 212,5 miljoen euro voor.

Engie has signed an agreement for the sale of four coal-fired power plants in Germany and the Netherlands with private investment firm Riverstone Holdings, the French energy group said Friday.The assets with a combined 2,345 MW are located in Rotterdam, Wilhelmshaven, Farge and Zolling. 26 April 2019

The sale would reduce Engie's net consolidated debt by Eur200 million ($224 million), it said.


Voorts besluiten wij aan deze last onder dwangsom een zakelijke werking toe te kennen. Deze

bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 18.1a van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat deze bestuurlijke maatregel ook voor uw eventuele rechtsopvolgers geldt en dus ook jegens hen kan worden geëffectueerd. Een rechtsopvolger is degene die in de rechten van de oorspronkelijke overtreder treedt. Dit zal doorgaans het geval zijn bij eigendomsoverdracht of aandelenovername. Het is immers binnen het dynamische bedrijfsleven niet ongebruikelijk dat wisseling van rechthebbenden regelmatig en snel kan plaatsvinden.

Toezichthouder DCMR  / Bevoegd gezag 

Wij leggen in dit besluit aan Power Plant Rotterdam B.V. (hierna: PPR) een last onder dwangsom op om naleving af te dwingen van artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 5.5

van de Activiteitenregeling milieubeer juncto NEN-EN 14181:2014.  

 Riverstone | www.riverstonellc.com


Riverstone Holdings LLC is a leading private markets asset management firm dedicated to real assets investing primarily in energy, power and infrastructure.

 Unit Retirement

The power plant has to shut down or switch to alternative fuel before the end of 2030. - In December 2020, it was reported that, following a call for proposals launched by the Dutch government, Onyx Power has applied to receive a subsidy of €238 million in exchange for closing the power plant.-

Background

The power station is proposed by Engie (formerly known as GDF Suez). It would have an installed capacity of 800 MW and run on coal and biomass. The notional commissioning date is 2011 or 2012. It is a part of a 3,500 megawatt generation plan by the company which will cost 3.5 billion euros. The project was approved in December 2007 and is proposed to be run on up to 80% biomass.-

Electrabel began construction of the plant in 2009, with a schedule of completion by 2013.

In October 2014 it was reported that the power station was still undergoing testing, after missing a number of deadlines for commissioning.

According to GDF Suez (now Engie), the plant went online in 2014. However, according to local news reports, the plant began operating in 2015.

In 2019 Engie sold its Dutch and German coal fired power plants to Riverstone Holdings who put the 4 power plants into a newly created subsidiary called Onyx Power who will operate the plants.