Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  

 MAASVLAKTE POWER PLANT RIVERSTONE CAPITAL MANAGEMENT

 SHUTDOWN                START UP                  POWER PLANT 

Voorts besluiten wij aan deze last onder dwangsom een zakelijke werking toe te kennen. Deze

bevoegdheid is gebaseerd op artikel 5.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 18.1a van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat deze bestuurlijke maatregel ook voor uw eventuele rechtsopvolgers geldt en dus ook jegens hen kan worden geëffectueerd. Een rechtsopvolger is degene die in de rechten van de oorspronkelijke overtreder treedt. Dit zal doorgaans het geval zijn bij eigendomsoverdracht of aandelenovername. Het is immers binnen het dynamische bedrijfsleven niet ongebruikelijk dat wisseling van rechthebbenden regelmatig en snel kan plaatsvinden.

Toezichthouder DCMR  / Bevoegd gezag 

Wij leggen in dit besluit aan Power Plant Rotterdam B.V. (hierna: PPR) een last onder dwangsom op om naleving af te dwingen van artikel 5.13 van het Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 5.5

van de Activiteitenregeling milieubeer juncto NEN-EN 14181:2014.   Riverstone | www.riverstonellc.com


Riverstone Holdings LLC is a leading private markets asset management firm dedicated to real assets investing primarily in energy, power and infrastructure.

 Unit Retirement

The power plant has to shut down or switch to alternative fuel before the end of 2030. - In December 2020, it was reported that, following a call for proposals launched by the Dutch government, Onyx Power has applied to receive a subsidy of €238 million in exchange for closing the power plant.-

Background

The power station is proposed by Engie (formerly known as GDF Suez). It would have an installed capacity of 800 MW and run on coal and biomass. The notional commissioning date is 2011 or 2012. It is a part of a 3,500 megawatt generation plan by the company which will cost 3.5 billion euros. The project was approved in December 2007 and is proposed to be run on up to 80% biomass.-

Electrabel began construction of the plant in 2009, with a schedule of completion by 2013.

In October 2014 it was reported that the power station was still undergoing testing, after missing a number of deadlines for commissioning.

According to GDF Suez (now Engie), the plant went online in 2014. However, according to local news reports, the plant began operating in 2015.

In 2019 Engie sold its Dutch and German coal fired power plants to Riverstone Holdings who put the 4 power plants into a newly created subsidiary called Onyx Power who will operate the plants.

0