BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creĆ«ren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

 Externe Communicatie en Risico Beheersing 

Info 

Onze organisatie is opgericht op 16 april 1997 door Sander Jan de Bie te Rotterdam.

Sander Jan de Bie heeft hiervoor 10 jaar gewerkt als Chemical Engineer bij respectievelijk GE Plastics en Shell Pernis.

In de aanvang gespecialiseerd in de ontwikkeling en implementatie van het ISO 14001 Milieu management systeem binnen de kwaliteitssystemen.

In 1999 de eerste gekoppelde vergunning - op hoofdlijnen - in Nederland ontwikkeld en vormgegeven.

Vanaf 2006 een gespecialiseerd netwerk opgebouwd bestaande uit start-up and turn-around managers die wereldwijd worden ingezet.

Begin 2009 gespecialiseerd als Environmental Risk Management Consultant.

De nadruk ligt op de voorkoming van incidenten en calamiteiten door een neutrale en onafhankelijke continue analyse van relevante tijdelijke situaties gerelateerd direct of indirect aan de procesvoering.

Bij incidenten of calamiteit, hier adequaat op te reageren - ervoor zorg te dragen dat het risico voor de feitelijk en direct leidinggevende voorkomen word of in ieder geval beperkt - beheerst door te anticiperen op de werkwijze van de toezichthouder - opsporingsambtenaar.

We bieden een door ons ontwikkeld en op de praktijk getoetst service package.

EMRSP Evironmental Management Risk Service Package.

Dit houd in.

1- 24-7 Advies bij incident / calamiteit

2- 24-7 Advies hoe en wat te communiceren met de toezichthouder / opsporingsambtenaar

3- Assistentie bij onderzoek naar contra indicaties in de aanloop naar het incident / de calamiteit - aanvang in package inclusief 12 uur

4- Vanaf aanvang directe service / onderzoek en voorbereiding op reacties derden - toezichtouder-media / omgeving - aanvang inclusief 12 uur

5- Opvolging WOB verzoeken

6- Actieve en pro actieve - indien relevant - informatie inwinning over de positie van de onderneming - beeldvorming

7- Doorlopende informatie - voorzieningen m.b.t. jurisprudentie op milieu strafrechtelijk gebied en specifiek voor de rechtspersoon - feitelijk leidinggevende.

8- Informatievoorzieningen op doorlopende basis m.b.t. strafvorderlijke aanpak, hoe deze te herkennen en te onderkennen bij de sfeerovergang tussen toezicht en opsporing.

9- Actuele informatie over strafrechtelijk rechtspraak met relevantie voor de proces praktijk van de onderneming.

* Trainings- opties ter voorkoming van verwijtbare situaties op strafvorderlijk gebied en specifiek binnen de voorwaardelijke opzet - op verzoek.

Uiteraard bepaalt u zelf welke onderdelen u voor / tijdens of na een incident calamiteit wilt benutten.

In de praktijk blijkt dit zeer belangrijk.

Gevolgen worden onderschat, ook de werkwijze van de opsporingsambtenaars-toezichthouder.

Dit heeft vaak grote gevolgen in het na traject.

Bekende advocaten kantoren hebben deze kennis niet in huis, maar hier gaat het om, de praktijk.

In bijna alle gevallen is er sprake van een te laste te leggen voorwaardelijke opzet variant voor de strafvervolging, die kun je met contra indicaties verkleinen tot bewuste-onbewuste schuld variant zodat de strafbaarheid wegvalt.

We vertegenwoordigen u niet tijdens het proces bij rechtbank of gerechtshof, we zijn er om dit te voorkomen en/of de schade te beperken tijdens de eerste fase.