BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creëren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

Vergunningen Tata Steel aangescherpt: lucht moet sneller schoner 

 

OM opent strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals

OM opent strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals

02 februari 2022 16:15

Laatste update: 4 minuten geledenOM opent strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco Metals

ECLI:NL:RBAMS:2023:568

Uitspraak delen

Instantie

Rechtbank Amsterdam

Datum uitspraak

08-02-2023

Datum publicatie

08-02-2023

Zaaknummer

81/233625-20, 81/315065-20, 81/053483-21 en 81/166335-21

Rechtsgebieden

Strafrecht

Bijzondere kenmerken

Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een geldboete van 100.000 euro voor meerdere milieumisdrijven en een geldboete van 10.000 euro voor een milieuovertreding. De milieu-gerelateerde misdrijven en de overtreding waarvoor de geldboetes zijn opgelegd en die zich voordeden op enkele data in de periode 2018 tot en met 2021, betreffen, kort gezegd, het niet voorkomen van stofverspreiding, lozen van afvalspoelwater in de Buitenhaven, handelen in strijd met een door de omgevingsdienst aan een goedkeuring van een proef verbonden voorwaarde en het onvoldoende treffen van maatregelen om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen. De rechtbank spreekt verdachte ook vrij van enkele beschuldigingen. Zo vindt de rechtbank niet bewezen dat zogenoemde Rozaslakken afvalstoffen zijn als bedoeld in de Wet milieubeheer.Op aandringen van het ministerie en de provincie heeft Tata Steel nu besloten een aantal plannen om de uitstoot te verminderen te versnellen. Zo wil het bedrijf niet in 2025, maar al in 2023 70 procent minder lood uitstoten, vergeleken met 2019. De emissie van kankerverwekkende PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gaat begin volgend jaar niet 30, maar 50 procent omlaag.  

                                       Tata Steel IJmuiden Netherlands  


Op 19 mei 2021 doet Ficq namens de aangesloten belanghebbenden aangifte tegen de feitelijk leidinggevers van Tata Steel wegens gevaarzetting voor de openbare gezondheid (art. 173a Sr). De bestuurderstop wordt verweten dat hij niet heeft ingegrepen toen Tata Steel jarenlang structureel wet- en regelgeving overtrad, waardoor ernstige en ongerechtvaardigde schade is veroorzaakt voor de gezondheid van mens, dier en milieu. De aangifte tegen Tata Steel past binnen een bredere trend van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hoewel MVO niet in direct verband lijkt te staan met het strafrecht, kan het strafrecht toch een belangrijke rol spelen bij de bewerkstelliging van MVO.


01-04-2019

 

De meeste bestuurders hebben niet nagedacht over de persoonlijke strafrechtelijke risico's die hun positie met zich meebrengt.

 

10 DECEMBER 2020

 

Zoekresultaat - inzien documentECLI:NL:GHDHA:2020:2347

 

(OVV Report / rechtspersoon / feitelijk leidinggevende) : Relevantie in de Proces Industrie bij Incidenten en Calamiteiten met grote gevolgen voor de omgeving.

 

UBS backs chief as court triggers probe into his role in ING money-laundering scandal

Swiss lender says it has ‘full confidence’ in Ralph Hamers For the Moment.

 

Persoonlijk Risico Informatie Systeem PRIS

Ontwikkeld door de Bie en Partners op basis van

- ervaring en

- inzicht in de mogelijke verwijtbare situaties voor feitelijk leidinggevenden.

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

(geheel privaat hetgeen het verwijtbare bewustzijn in juridische zin als feitelijk leidinggevende frustreert - zie benchmark ING O.M. tracht bewijs te vergaren door 12 invallen - in beslagname's / tappen bestuur / interceptie mail....) niet genoeg wettelijk bewijs kunnen verkrijgen voor veroordeling/ alleen de rechtspersoon schikt 775.000.000 euro.) Doel OM aantonen dat er voorwaardelijke opzet bij het bestuur aanwezig is geweest tijdens / voor / de begane misdrijven, niet gelukt). LET OP: AUGUSTUS 2020 MET TOEPASSING VAN ART. 12 WETBOEK VAN STRAFVORDERING HEEFT HET HOF HET OM BEVOLEN DE NATUURLIJKE PERSOON ALS VOORMALIG VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR TE VERVOLGEN.

 

Dit zal de komende jaren in toenemende mate verduidelijkt worden binnen de jurisprudentie op milieu-strafrechtelijk gebied!!

 

[ attentie: na het incident/calamiteit zal het bekende advocatenkantoor weinig kunnen betekenen voor het ten laste gelegde feit, dit in verband met het ontbreken - naast neutraliteitscode voor de advocaat - van de specifieke kennis die de zittingsrechters dienen te overtuigen van het feit dat er geen voorwaardelijke opzet (in juridische zin) - door gebrek aan technische operationele feitenkennis - is geweest bij de verdachte rechtspersoon en de feitelijk leidinggevende]

 

Dit betreft de kern van het onderscheidend vermogen van E.L.S

 

(Sinds Q4 2016 hebben wij op verzoek van private cliënten een individueel programma ontwikkeld wat zeer passend is voor bestuur en eigenaren van relevante bedrijven. Op zeer discrete wijze verrichten wij onderzoeken naar de risico's voor de natuurlijke persoon direct gerelateerd aan zijn functie en/of positie binnen de onderneming / organisatie. Dit kan geheel privaat geschieden) Tevens besteden we aandacht aan de eventuele strafrechtelijke gevolgen voor de natuurlijke persoon en in de aanloop hiernaartoe geven we training en inzicht in de wijze waarop opsporingsdiensten / toezichthouders hun werk uitvoeren om te kunnen komen tot de aanmerking van Verdachte en de toepassing van dwangmiddelen).

 

Het geweten hebbende: 14-09-2018 Source Financial Times BECNHMARK NN Nomen Nescio .................[.......] betrokken(en) G

 

Danske Bank’s chief executive rejected calls to scale back the business at the heart of one of Europe’s largest money-laundering scandals despite concerns raised at the time by other managers and JPMorgan. At a meeting in October 2013, Thomas Borgen was told by the new head of business banking that the level of activity in its Estonian branch from outside the country — mostly from ex-Soviet states and Russia — was higher than that of rivals and “needed to be reviewed and potentially reduced”, according to minutes seen by the Financial Times.

 

ATTENTIE: HET IS GEEN SPEL!!!

 

BUSINESS NEWS

 

SEPTEMBER 19, 2018 / 8:51 AM / UPDATED 2 HOURS AGO

Danske Bank CEO quits over $234 billion money laundering scandal

 

Zonder Opzet in voorwaardelijke zin (in de bewijsconstructies eerste aanleg en appel in de uitspraken tot vandaag) hangen de delicten met de zwaarste strafbedreiging in de luncht (art 173a Sr en Brzo).

 

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich bewust heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden.

 

1 Het zal moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten.

 

2 Opmerking bij dat laatste verdient dat uit het enkele intreden van een bepaald gevolg de ‘aanmerkelijkheid’ van de kans niet zonder meer kan volgen. Het gevolg kan immers aan toeval te wijten zijn of het resultaat zijn van een zeer kleine, dus niet aanmerkelijke kans – het intreden van het gevolg benadert dan het toeval.

 

3 Voorts is voor het aannemen van voorwaardelijk opzet vereist dat de dader zich (in enige mate) bewust is geweest van die aanmerkelijke kans, alvorens hij tot handelen overging.