BRUXELLES EUROPE 

Deze website is bedoeld om Praktische Informatie te geven over onze werkprocessen  


Ons doel is een lerend effect te creëren voor feitelijk leidinggevenden in de petrochemische industrie en hiermee bij te dragen aan de voorkoming van incidenten en calamiteiten. 


Het onderscheidend vermogen ten aanzien van kapitaal-opbouw is gelegen in onze acquisitie methode waarbij we gebruik maken van een katalysator in samenhang met de opportuniteit.


U kunt ons benaderen voor private adviezen aan feitelijk leidinggevenden.


Bi-International plaatst project managers voor startup / turn-around / trouble shooting / projecten (werkend op zelfstandige basis) 

Praktische herkenbare (eigen plant situaties) gerelateerd aan mogelijke omstandigheden tijdens:

 

- normale operatie (en acceptatie van de terugkerende lekkage aan de klemband in ex milieu)

- trouble shooting tijdens up set (wegvallen voeding door trip up stream)

- emergency shutdown van (delen) van de proces installatie (trip van de compressor)

- oplevering voor onderhoudsstop (spoelprocedures, emissie eisen)

- opstart na shutdown / revamp commissioning plan

 

Op welk moment kunnen keuzes/beslissingen die aanleiding geven tot een incident/calamiteit een strafrechtelijk gevolg krijgen voor de rechtspersoon en de natuurlijke personen (direct leidinggevenden)

Hoe herken ik deze situaties en hoe ga ik hier mee om.

Het is niet de bedoeling om de plant - het proces negatief te beïnvloeden - maar om de keuzes die gemaakt worden anders te wegen, misschien kan het anders, wellicht kijken we - procestechnisch teveel naar een verkeerde oorzaak, beseffen we de gevolgen wel echt, we doen toch ons best en we willen niet opzettelijk maar ook geheel niet dat een incident plaatsvindt. Echter in totale samenhang bezien kunnen deze beslissingen aanleiding geven tot het oordeel van een zittingsrechter dat er sprake is van voorwaardelijke opzet en daarmee strafbare verwijtbaarheid.